Auktioner

AUKTION.

Vi kommer att genomföra en auktion på hösten 2019. Det är arbetes hypoteken för styrelsen. Information till medlemmarna inför höstens aktiviteter kommer under våren/hösten 2019.