Styrelsen

Styrelsen för Hudiksvallortens Samlarförening

Ordförande Urban Malm 076-723 06 54. urbanmalm@telia.com

Vice ordförande Åke Eriksson 070-682 04 07. ake.eriksson555@gmail.com

Kassör Ulla Baggens. mail: ulla.baggens@hotmail.com

Sekreterare Gunnar Sundblad 072-588 33 88. g.sundblad@telia.com

Hudiksamlaren Urban Malm 076-723 06 54. urbanmalm@telia.com

Ledamot Ann-Magret Ward/Flyrén mail:flyren.ward@telia.com

Ledamot Kurt Bovbjerg 070-288 09 77 mail: kurbo59@gmail.com

Ledamot Rune Flyre`n 070-091 66 45. rune_flyren@yahoo.se

Ledamot  Jan-Olov Ståhl. Reseansvarig!. 070- 666 3606. Reseansvarig och programmakare. Frågor om resor ring Jan-Olov.  mail: janolof.stahl52@gmail.com

Ledamot Hans Wik 070-661 82 88. hans.wiken@hotmail.com

Kommentera