Om Oss

HUDIKSVALLSORTENS SAMLARFÖRENING
bildades 1967 i Iggesund

Samlarföreningen är en aktiv förening med ca 200 medlemmar.
Vi träffas var tredje lördag kl. 11.30 – ca 13.30 i IOGT:s lokal Marknadsgatan 5 Hudiksvall.

Föreningens syfte är att verka för samlande av kulturella och antika föremål

Föreningen är aktiv med i medeltal 80 medlemmar på varje möte.

Hudiksamlaren, föreningens nyhetsblad utkommer 4 gånger om året.

Vid varje möte har vi ett närvarolotteri och en mindre auktion där medlemmarna lämnar in samlarföremål till försäljning.
Vykort-mynt-medaljer-böcker-silver-guld och andra samlarföremål bytes och säljes mellan medlemmarna.

Hemliga ”prylen” är ett uppskattat inslag då medlemmarna får gissa vad det är och vad ”prylen” använts till.

Vid ett flertal möten hålls intressanta föredrag av medlemmar och externa föredragshållare.

Trevliga och intressanta resor anordnas av föreningens reseledare till orter som förknippas med medlemmarnas intressen.

I april varje år arrangerar samlarföreningen en Antik och Samlarmässa som är mycket välbesökt och omtyckt.

Traditionellt julbord anordnas sista mötet för året där även lotteri på skinkor och chokladaskar utlottas.

Servering finns av kaffe/the och smörgås på våra möten till en mindre kostnad.

För att bli medlem i samlarföreningen behöver man inte samla på något utan ha ett allmänt intresse.
Välkommen som medlem till Hudiksvallsortens Samlarförening. Medlemsavgift 100 kr/ år för senior och 40 kr/ år för junior.
Bankgiro: 852-0041.

Mötesdagar se startsida

Styrelsen för Hudiksvallortens Samlarförening

Ordförande Urban Malm 076-723 06 54
Vice ordförande Åke Eriksson 070-682 04 07
Kassör Ulla Baggens
Sekreterare Gunnar Sundblad 072-588 33 88
Hudiksamlaren Urban Malm 076-723 06 54

Ledamot Hans Wiik 070-661 82 88
Ledamot Ann-Magret Ward-Flyrén
Ledamot Kurt Bovbjerg 070-288 09 77
Ledamot Rune Flyrén 070-091 66 45
Ledamot Jan-Olov Ståhl. 070-666 36 06.

Adress till Hudiksvallsortens samlarförening/ och adress ändring
Ulla Baggens
Andtjärnsvägen 17.          824 40 Hudiksvall

Kommentera