Styrelsen

Styrelsen för Hudiksvallortens Samlarförening.

BG: 852-0041.  Hälsinglands Sparbank. / Swedbank.

Ordförande Urban Malm 076-723 06 54. urbanmalm@telia.com

Vice ordförande Anna-Lena Hugg.  annalenahugg@yahoo.se

Kassör/Tillsvidare. (Ann-Magret Ward).

Sekreterare Jan-Olov Ståhl.  janolof.stahl52@gmail.com

Hudiksamlaren Urban Malm 076-723 06 54. urbanmalm@telia.com

Ledamot Ann-Magret Ward/Flyrén . flyren.ward@telia.com

Ledamot Ingvar Svensson.  ingermarg@hotmail.se

Ledamot Rune Flyre`n 070-091 66 45. rune_flyren@yahoo.se

Ledamot  Jan-Olov Ståhl. Reseansvarig!. 070- 666 3606. Reseansvarig och programmakare. Frågor om resor ring Jan-Olov.  mail: janolof.stahl52@gmail.com

Ledamot Hans Wik 070-661 82 88. hans.wiken@hotmail.com

Ledamot P.O Hammarström. perolovpersson@hotmail.com

Kommentera